Företaget Mörbylånga Ambulans

Mörbylånga Ambulans AB var ett privatägt aktiebolag som bedrev ambulanssjukvård med början 1978 på entreprenad åt Kalmar läns landsting. Ambulanssjukvården drevs på tre orter inom Kalmar län. Dessa var Mörbylånga och Löttorp på Öland samt Ålem/Blomstermåla i Småland. Verksamheten övergick den 31:a december 2013 till landstingets regi, men samma ambulanser används fortfarande och samma personal arbetar kvar. Verksamheten finns även kvar i samma lokaler. Dessa finns nere i Lertaget i Mörbylånga på Öland. När det var ett eget företag var över 15 personer anställda på heltid. Mörbylånga Ambulans var förutom ambulanssjukvård även engagerade inom olika delar av transportsektorn. De drev bland annat buss- och taxirörelse under en period, men under 2001 valde företaget att enbart koncentrera sig på ambulanssjukvård.

Mörbylånga Ambulans var ett företag inom vården

Mörbylånga Ambulans i drift

De ambulanser som Mörbylånga Ambulans använde sig av var av sorten Mercedes Vito 115 CDI -05. En av ambulanserna fanns på plats i Mörbylånga och en var placerad i Löttorp. Det fanns även en ambulans på plats i Ålem. Förutom ambulanser för vanlig ambulanssjukvård hade företaget även en så kallad evenemangsambulans. Den fanns att tillgå när det skedde någonting särskilt i närområdet, till exempel vid konserter, festivaler, idrottstävlingar, motortävlingar och andra evenemang och nöjen som lockade extra mycket människor. Ambulansen var komplett utrustad för att ge akutsjukvård på plats. Besök http://m-malmsten.se om du har akut behov av information kring de bästa spelsajterna så att du inte blir sjuk av uttråkning. Mörbylånga Ambulans var ständigt motiverade att skapa en välfungerande verksamhet som grundade sig i idéer om hur en säker och effektiv ambulanssjukvård skulle skötas.

För att uppnå sina mål införde företaget en detaljerad plan. En viktig del av Mörbylånga Ambulans strategi var att implementera ett system för kvalitet i företaget. ISO 9001, som är ett ledningssystem för kvalitet, var det som företaget använde sig av. År 2002 var Mörbylånga Ambulans certifierade enligt standarden SS-EN-ISO 9001:2000. I certifieringen ingick att de dagligen kontrollerade ambulansen och utrustningen samt att de undvek driftsstörningar. Ett annat utvecklingsområde som var viktigt var att bygga upp en ledningsorganisation med stor förmåga och kompetens att leda en större verksamhet. I ledningsorganisationen bröts ansvaret ner i olika specialområden, såsom kvalitet, utbildning, kommunikation, arbetsmiljö, fordon, samband, friskvård samt medicinteknik. Företaget tog även fram ett checkprogram för kvalitetskontroll av ambulanser genom Diforga AB i Staffanstorp. Programmet byggde på så kallad streckkodsteknik.

Kurser i första hjälpen

Utöver sin ambulansverksamhet anordnade även Mörbylånga Ambulans utbildning för myndigheter, företag, privatpersoner och föreningar. Utbildningen bestod av första hjälpen och annan akutsjukvård. Genom att lära sig denna livsviktiga kunskap fick kursdeltagarna ta del av kvalitetssäkrad och aktuell information om akutsjukvård. Information om de utbildningar som företaget erbjöd följer i texten nedan.

Mörbylånga Ambulans erbjöd kursen inom första hjälpen som kallas L-ABC där L står för livsfarligt läge. När en olycka sker så är det första du ska göra att kontrollera din omgivning. Kan det leda till en farlig situation om den skadade personen ligger kvar och får hjälp på plats? Om det gör det så är det läge att flytta personen. A står för andning. Andas personen normalt? Verkar luftvägarna fungera som de ska? Om inte så måste hjärt- och lungräddning påbörjas omgående. Blödning innebär att se om och hur personen blöder. Är det utvärtes blödningar så måste ett förband läggas. Den blödande kroppsdelen måste hållas högt.

Vid invärtes blödningar kan personen vara blek, ha blånader, klaga på smärta, uppleva yrsel och frossa, vara kallsvettig samt ha en ytlig andning. Det kan leda till C som står för cirkulationssvikt. Då gäller det att hålla personen varm och lägga benen i högläge. Det är viktigt att personen hålls lugn. Efter det är det dags att invänta ambulans. Mörbylånga Ambulans lärde ut denna viktiga kunskap till människor i Kalmar län. Utbildningarna hölls i både Mörbylånga Ambulans egna lokaler samt i lokaler som kursdeltagarna ordnade med själva. Genom att de var aktiva på detta sätt var företaget en viktig del av kommunen.

Ambulansproblem på Öland

Öland är ett landskap som har många långa och ödsliga vägar. Det är dessutom långt mellan de olika byarna. Om du blir akut sjuk i Löttorp, som ligger i den allra nordligaste delen av ön, så måste du först tas med ambulans till Borgholm och sedan till Kalmar där du kan få akutsjukvård. Det är över 80 kilometer och sträckan går även över den stundom hårt trafikerade Ölandsbron. En ambulanshelikopter finns ännu inte på ön. Många av öborna har under flera år uttryckt kritik mot ambulanserna. En del av kritiken rör långa väntetider. Mörbylånga Ambulans var ansvarig för Löttorps ambulanser fram till dess att de förlorade avtalet år 2013. Även de fick kritik, men kritiken mot Mörbylånga Ambulans var av en annan natur. När kritiken kom sade personal på företaget upp sig för att visa sitt missnöje med sina arbetsförhållanden.

Det var på grund av företagets anställningsvillkor, upphandling och organisation som de anställda sade upp sig. Men när landstinget gick in och tog över driften från Mörbylånga Ambulans i områdena Löttorp och Färjestaden var det många kritiska röster som gjorde sig hörda igen. Då var dock kritiken riktad mot landstingets prioriteringar och många var rädda att det inte skulle finnas någon ambulans kvar i området. Idag finns det ambulans i området men denna drivs av landstinget i Kalmar län. De senaste åren har det enligt den lokala befolkningen inte fungerat så bra. På morgonen finns det inte någon ambulans på plats i Löttorp. Då åker ambulansen nämligen till Borgholm där man byter personal och håller morgonmöte. Sträckan dit är 4 mil, vilket ger 8 mil tur och retur.

Landstinget eller entreprenad?

Mörbylånga Ambulans bedrev ambulansverksamhet på privat basis. Detta startade man med 1978. 2013 övergick man i landstingets regi. En del anser att ambulanssjukvården inte ska få styras av entreprenörer, något som detta företag var. Dessa personer anser att den istället bör styras av landstinget. Det finns både fördelar och nackdelar med båda. Det finns givetvis ett vinstsyfte med en ambulansverksamhet som drivs privat. Detta behöver inte betyda att det blir sämre kvalitet på vården eller att väntetiderna blir längre, detta kan vi se på Löttorp och deras nuvarande ambulansproblem. Det kan eventuellt till och med leda till att vårdkvaliteten blir bättre då konkurrens mellan andra entreprenörer kan vara motiverande. Landstinget tvingas ibland att prioritera bort olika områden och tenderar att organisera saker utifrån ett större perspektiv.