Engagera dig i en hjälporganisation

Vad gör egentligen en hjälporganisation? Det kan verka enkelt men det ser olika ut från organisation till organisation. För samtliga handlar det dock om att hjälpa utsatta i samhället, både människor och djur. Några kända aktörer inom området är Cancerfonden, Rädda Barnen, OPO och Djurens Rätt. En hjälporganisation är beroende av utomstående hjälp. Denna hjälp kan vara i form av volontärarbete, pengabidrag eller andra sätt att stödja organisationen på. Det viktiga är inte hur mycket hjälp du bidrar med utan att du bidrar – varje minut eller krona är guld värda för organisationerna.

Hjälporganisation står bland annat för mat, vatten och utbildning i krigsdrabbade länder

Hjälporganisation – så fungerar det

En hjälporganisation arbetar, precis som det låter, med att hjälpa människor eller djur som befinner sig i svåra förhållanden. Organisationerna arbetar på olika sätt och en stor del handlar om att samla in pengar så att de kan bedriva sitt arbete. UNICEF är en stor organisation som finns på flera olika ställen runtom i världen. De arbetar bland annat med att hjälpa barn som är på flykt genom att köpa in kläder och mat till dem. De jobbar också för att förbättra barns situation i krigshärjade länder. Där får barnen vaccinationer, rent vatten, mat, kläder och hjälp med skolgången.

Det finns också hjälporganisationer som vänder sig till djur. En av dessa är World Animal Protection. Denna hjälporganisation arbetar med att hjälpa utsatta djur över hela världen. Arbetet handlar både om hjälpinsatser direkt på plats och att arbeta politiskt och opinionsbildande med att till exempel ändra lagar för att ge djuren det skydd de behöver. Några exempel på områden som de arbetar med är att stoppa den grymma djur- och köttindustrin, motverka nedskräpning som skadar eller dödar djur och stoppa avlivandet av hemlösa hundar och katter runtom i världen.

Organisationerna behöver din hjälp

För att en hjälporganisation ska överleva behöver de hjälp från människor på olika sätt. Det kan till exempel röra sig om att man skänker pengar till organisationen, köper produkter från dem eller engagerar sig rent praktiskt. Den sista aspekten är en oerhört viktig del. Många organisationer som hjälper andra är beroende av frivilliga medarbetare, och det på olika ställen i världen. Du kan arbeta som volontär och till exempel åka till ett fattigt land och hjälpa till att undervisa och vaccinera barn.

Det finns många andra sätt att engagera sig på, förutom att donera pengar eller att arbeta som volontär. Exakt hur de olika organisationerna arbetar med sina åtaganden kan du läsa mer om på deras hemsidor. Det kan handla om att protestera tillsammans med en hjälporganisation, skriva på namninsamlingar, ta del av deras tips och råd, dela ut flygblad eller stödja olika samarbetspartners som skänker en del av sina vinster till välgörenhet. Alla insatser är viktiga oavsett om det är en engångsinsats eller ett långsiktigt engagemang. Exakt hur mycket tid eller pengar du har att dela med dig av avgör du själv.

Stöd hjälporganisationer på olika sätt

En hjälporganisation försöker göra vår värld lite bättre genom att hjälpa utsatta människor och djur i samhället. För att de ska kunna göra detta behöver de dock din hjälp. Du kan stödja organisationer på en mängd olika sätt, till exempel genom att skriva på namninsamlingar, arbeta som volontär eller bidra med pengar. Idag finns det många organisationer att välja på, som UNICEF, Rädda Barnen, Läkare utan gränser, Cancerfonden, Djurens Rätt och World Animal Protection. Vilken organisation väljer du att stödja?